Vysoké školy v zahraničí – Jak funguje příjímací řízení?

Vysoké školy v zahraničí, podání přihlášek a celkové příjímací řízení fungují na jiném principu než u nás v Česku. V Česku si většinou podáte přihlášku, kterou zaplatíte, dodáte maturitní vysvědčení a čekáte, až nadejde ten osudný den příjímací zkoušky. Ti šťastnější, kteří měli dobré výsledky na střední škole, jsou mnohdy přijatí již předběžně bez skládání přijímací zkoušky. V zahraničí celý tento proces ale funguje velmi odlišně.

Co se od vás může očekávat?

Přijímací řízení zahraničních vysokých škol je často zdlouhavý a časově náročný proces. Má své výhody i nevýhody a jeho průběh závisí na samotné škole nebo i samotném programu. I přesto že se třeba jedná o stejnou univerzitu, přijímací řízení se pro každý obor může velmi lišit a někdy i o dost.

V některých státech se za samotné podání přihlášky neplatí, ale třeba ve Francii nebo Velké Británii se za přihlášku mohou platit vysoké poplatky. Co taková přihláška obnáší? Často musí studenti napsat motivační dopis. Čím originálnější, tím lepší. Takový motivační dopis by měl mít jasnou strukturu, ale také by měl umět zaujmout. Dále se po studentech často chce dodat životopis. V něm se univerzita zaměřuje na aktivity jako třeba tzv. „work experience“ nebo dobrovolnictví. Velmi důležitou roli hrají v přihlášce známky. Ty někdy opravdu mohou rozhodnout o všem. Dále mohou součástí přijímacího řízení být různé dotazníky, testy nebo i doporučující dopisy od učitelů a tím to celé ještě stále nekončí.

Jiný obor = jiné podmínky

Některé obory, jako například medicína, mají více kol. U těchto oborů se mohou skládat přijímací zkoušky stejně jako v České republice. U některých oborů, jako například psychologie, je nutno dělat přijímací pohovor, který je pouze jednou částí celého procesu. Ve Velké Británii velmi záleží na známkách, které v posledním ročníku středoškolského studia obdržíte. Určí vám totiž, jaký průměr známek z určitých předmětů byste měl obdržet a na základě splnění těchto požadovaných známek se rozhoduje o přijetí.

Vše si řádně zjistěte!

Pokud se tedy chcete hlásit na vysokou školu v zahraničí, měli byste si řádně zjistit, co vše se od vás v přijímacím řízení očekává, a na co se připravit, protože i nejmenší chybička vás může stát vaši vysněnou vysokou školu.