Pomůže vám služba Easylingo k naučení se cizího jazyku? RECENZE redakce

Bez cizích jazyků se v současném globalizovaném světě již téměř není možné obejít. Cest, jak se je naučit, existuje řada. Jednu z nich úředstavuje i český vzdělávací projekt EasyLingo. V čem spočívá a je skutečně tak „easy“, jak tvrdí?

Jak vypadá web EasyLingo

Webové stránky EasyLingo jsou jednoduché a přehledně uspořádané. Designové prvky na webu v grafické šabloně ustoupily čistě informační hodnotě. Hned na úvodní straně se tak dozvíte ty nejdůležitější informace.

Pod projektem je podepsána společnost ONLINE learning, s.r.o. Ta sebe samotnou definuje jako značku s již více než 20letou zkušeností ve výuce jazyků.

Tým je dnes tvořen profesionálními lektory, metodiky, ale i programátory, grafiky, ilustrátory a jazykovými nadšenci.

Které produkty produkt EasyLingo nabízí

Projekt EasyLingo je založen na metodě e-learningu, tedy na možnost studia online. Těžištěm jsou v tomto případě kurzy jazykové. Ty zahrnují hned 6 světových jazyků a téměř 85 kurzů. Konkrétně se jedná o ty, které jsou zaměřeny na následující jazyky:

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • španělština
 • italština
 • ruština

Kurzy zahrnují různé úrovně od začátečníků až po pokročilé. Navíc obsahují i speciální kurzy orientované na děti, praktický soubor lekcí určený na cesty nebo ucelený přehled slovíček primárně cílený na rozšíření slovní zásoby mluvčího.

EasyLingo využívá metodu, která především staví na přizpůsobení výuky studentům. Zároveň je v maximální míře zábavná a snaží se o podporu účastníků.

VIDEO představení:

Nejazykové kurzy pak zahrnují tyto obory:

 • český jazyk
 • přírodověda
 • vlastivěda
 • literatura
 • zeměpis
 • dějepis
 • přírodopis
 • chemie
 • výchova k občanství
 • dějepis
 • geografie
 • biologie

Metoda EasyLingo

Kurz je založen na principu metody tzv. řízeného opakování. Díky tomu by vám mělo stačit pouze 20 minut studia denně. Studijní látka je při této časové dotaci dimenzována na 6 měsíců.

V principu se studenti učí pouze 30 % nové látky, zbytek témat je pojat jako opakování. Díky tomu je výuka efektivní, nové poznatky se ukládají spolehlivěji do dlouhodobé paměti.

Studenti si tak skutečně probírané učivo osvojují a nejsou přehlceni.

K nácviku slovní zásoby se používají speciální digitální kartičky. Výuka je automatizována a dokáže reagovat na pokroky studenta, případně mu pomoci s ukotvením slovíček, v nichž si není jistý.

Výslovnost frází a slovíček si student osvojuje pomocí metody LRRC (listen – repeat – record – compare). Tato metoda jednak dodává studentovi zpětnou vazbu a jednak mu umožňuje individuální posun ve výuce.

Další služby

EasyLingo zároveň přináší komplexní systém jazykového vzdělávání. Nabízí proto bezplatnou konzultaci pro firemní sektor. Stejně tak navazuje spolupráci s jazykovými školami.

Ve svém portfoliu má jako jakousi pomyslnou nadstavbu také odborné kurzy. Ty jsou určeny pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat v konkrétním odvětví a potřebují se specializovat.

Převážně je tak využijí všichni zájemci, kteří cizí jazyky potřebují z titulu svého profesního uplatnění.

Systém odborných kurzů zahrnuje několik desítek kurzů je rozdělen na tři oblasti a to:

 • ekonomické obory
 • technické obory
 • ostatní

Tento systém zahrnuje konkrétně 24 kurzů pro personalistiku, vedení lidí, finance, účetnictví, nákup a prodej, logistiku a obchod. Dále obsahuje 6 odborných kurzů pro IT, strojírenství, automobilový průmysl a elektroenergetiku. Poslední kategorii tvoří 4 kurzy pro právo, design a zdravotnictví.

Existuje možnost získání certifikátu?

Po dokončení každého kurzu si můžete ve studovně vygenerovat certifikát o absolvování online jazykového kurzu. Pro vygenerování certifikátu je potřeba získat minimálně 95 % prostudované látky z kurzu a všechna cvičení mít vyplněna alespoň na 70 % nebo na vyšší úspěšnost.

Kurzy svou úrovní splňují požadavky přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky.

Samotnou zkoušku ale je nutné absolvovat v akreditované jazykové škole.

Jak funguje předplatné EasyLingo

Zaplatit lze celou částku buď najednou, případně má zájemce možnost i využít formou předplatného. Při jednorázové platbě získáte neomezený přístup do celého kurzu. Předplatné můžete pro základní kurzy využít v této podobě:

 • měsíční předplatné: 399 Kč měsíčně
 • půlroční předplatné: 259 Kč měsíčně
 • roční předplatné: 229 Kč měsíčně

Pro odborné kurzy je pak předplatné navrženo takto:

 • měsíční předplatné: 499 Kč měsíčně
 • půlroční předplatné: 339 Kč měsíčně
 • roční předplatné: 289 Kč měsíčně

Měsíční předplatné se strhává automatickou platbou. Pokud si nepřejete další strhávání plateb, je potřeba o tom provozovatele informovat e-mailem.

Jak objednat kurz

Kurz si objednáte podobně jednoduše jako při koupi jakéhokoli jiného produktu. To znamená, že je nejprve potřeba na webu vybrat konkrétní jazykovou mutaci či jiný kurz (na úvodní stránce nebo v zápatí webu) a rozkliknout položku. Otevře se vám produktová karta.

Zde potvrdíte svůj zájem tlačítkem „Koupit kurz“. Následně se přesunete k objednávce. Jedná se o obdobu klasického nákupního košíku. Vše je však zjednodušeno pouze do jediného kroku. Vyplníte svoje osobní údaje a údaje pro platbu.

Pochopitelně není nutné volit způsoby doručení.

Objednávku si následně pečlivě zkontrolujete a vyjádříte svůj souhlas s obchodními podmínkami. Poté ji můžete kliknutím na příslušné tlačítko odeslat.

Jak zaplatit za kurz

Platební metodu si zvolit nemůžete, vždy lze využít pouze platbu kartou online. Platby jsou realizovány kreditní nebo debetní kartou přes Stripe.

Zakoupit lze pouze celý kurz, nikoli jednu kapitolu. Všechny kurzy je možné si zdarma vyzkoušet. Jestliže zjistíte, že vám nevyhovují, můžete s tímto stanoviskem EasyLingo seznámit do 14 dnů.

Tím vám vznikne nárok na vrácení peněz.

Závěr aneb proč se jazyky učit s EasyLingo

Dle statistik prošlo už kurzy pod záštitou EasyLingo 348 000 studentů, 30 000 žáků škol a 402 společností. Měli byste se k nim zařadit i vy?

 • Časová flexibilita výuky
 • Individuálně přizpůsobení náplně lekcí
 • Částečně omezenější nabídka úrovní u části jazyků
 • Na více platformách (počítač, tablet a mobil)
 • Srozumitelnost rozhraní
 • Vyšší cenovka
 • Nutnost internetového připojení
 • Absence živého učitele
4

Celkové hodnocení

Na kurzech bývá nejčastěji vyzdvihována skutečnost, že se jedná o funkční metodu, která skutečně studenty dokáže naučit požadovaný objem znalostí. Založena je na intuitivní bázi. Účastníci kurzu si zachovávají motivaci a výuka je pro ně zábavná.

Klady

 1. Časová flexibilita
 2. Možnost individuálně korigovat náplň lekcí

Zápory

 1. Lehce omezená nabídka úrovní u některých jazyků
 2. Vyšší cena

Relativní zápory

 1. Nutnost připojení k internetu
 2. Absence lektora
Odesíláme váš hlas
Hodnocení čtenářů
5 (1 hlas)

Přidej komentář