RECENZE jazykové školy Onlinejazyky.cz očima redakce

Jak se naučit jazyk? K dispozici jsou různé metody. K těm nejlépe dostupným patří online výuka. Jaká je služba Online jazyky?

Technologie webu

Jednoduché designové pojetí webu sází především na maximální přehlednost a účelnost. Ta je patrná i v responzivním pojetí stránek. Prioritou je tak na první pohled návštěvníkovi především předat ty nejdůležitější informace, a to v jakémkoli zařízení, kde si je budete prohlížet včetně mobilního telefonu.

Za celým projektem stojí společnost ONLINE learning s.r.o.

Hrazen je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Co projekt nabízí

Online jazyky se zaměřují na světové jazyky, které učí online. Celkem nabídka zahrnuje 6 jazyků, konkrétně se jedná o:

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • španělština
 • ruština
 • italština

Které druhy kurzů Online jazyky nabízejí

Atraktivní kurzy jsou na webu k dispozici pro začátečníky, pokročilé a různé profese, pro jednotlivce, firmy i školy. Kurzy pro jednotlivce jsou určeny pro různé výchozí úrovně znalostí. Výuka je koncipována jako interaktivní, plná nejmodernějších funkcí a motivačních prvků.

Firemní kurzy nabízejí alternativy pro začátečníky a pokročilé i pro různé profesní specializace. Pro tento účel využívají Online jazyky měřitelný a kontrolovatelný posun ve výuce.

Tu lze ideálně optimalizovat v souladu s pracovním časem.

Pro účely školní výuky přináší portál výběr z 80 online jazykových kurzů akreditovaných MŠMT či zpracovaných podle RVP. K dispozici je i 18 nejazykových kurzů (český jazyk, přírodověda, vlastivěda a další). Součástí jsou rovněž metodické přípravy pro učitele na vyučovací hodinu a přehledný systém pro zadávání úkolů a jejich kontrolu.

Jak jsou kurzy koncipovány časově

Kurzy obsahují výklad gramatiky a cvičení v rozsahu půl roku či kratší při doporučené dávce studia 20 minut denně. Vždy je nutné si koupit celý takto koncipovaný kurz, tedy nikoli například pouze jednu kapitolu.

K vyzkoušení je dostupná pouze zkušební lekce, která je zdarma.

Licence ke každému zakoupenému kurzu má neomezenou podobu. K výukovému obsahu lze následně přistupovat kdykoliv i po uplynutí doporučeného časového plánu. Studovat zájemci mohou i déle než půl roku. Přístup do kurzu zůstává zachován po dobu 3 let a po uplynutí této lhůty je možné bezplatné prodloužení.

Jaké certifikáty jsou k dispozici

Po absolvování kurzu si má každý absolvent možnost ve studovně vygenerovat certifikát o absolvování online jazykového kurzu. Pro vygenerování certifikátu je potřeba mít úspěšně splněno minimálně 95 % prostudované látky.

Kurzy jsou též přípravou na mezinárodní jazykové zkoušky. Tu je ale nutné zvlášť absolvovat prezenčně v příslušně zvolené akreditované jazykové škole. Cena za mezinárodní zkoušku není kalkulována do původní ceny online jazykového kurzu.

Jak si koupit vybraný kurz

Kurz si lze jednak přímo koupit pro osobní potřebu, případně si jej objednáte jako dárek pro kohokoli ze svých blízkých.

Chcete si kurz koupit sami? Příslušnou položku si jednoduše vyberete přímo na webu. Pokud vybíráte naopak kurz jakožto dárek pro blízkého či známého, pořiďte ideálně dárkový poukaz, nikoli konkrétní soubor jazykových lekcí. V takovém případě si může následně obdarovaný sám pořídit libovolný produkt z nabídky a svou jazykovou úroveň si taktéž volí sám.

Které kroky obsahuje objednávka

Nejprve si zvolíte vámi preferovanou možnost z přehledu požadovaných jazyků. Otevře se vám klasická produktová karta s popisem. Kliknutím na tlačítko „Koupit kurz“ se přesunete do nákupního košíku.

Dál už je nákupní proces v zásadě standardní tak, jak ho znáte i z jiných e-shopů. To znamená, že si v několika krocích vyberete preferovaný způsob platby a zadáte své fakturační údaje. Navíc ve srovnání s klasickými internetovými obchody je bod, v němž si budete tvořit svůj vlastní studijní účet.

To je ale poměrně pochopitelné vzhledem k povaze produktu, který samozřejmě nelze nikam fyzicky doručit.

Následně si objednávku ještě zkontrolujete. Pokud všechny údaje souhlasí a vy ji v této podobě skutečně chcete realizovat, můžete ji odeslat.

Jak je to s měsíčním předplatním a jeho obnovováním

Měsíční předplatné může být ve výši:

 • 299 Kč
 • 399 Kč
 • 499 Kč

Hrazeno je předplatné automatickými platbami. Což znamená, že žádným způsobem před stržením platby upozornění nebudete.. Datum platby je konkrétně uvedeno ve studijním účtu u jednotlivých kurzů. Pokud nebude mít zájem pokračovat, jednoduše se odhlaste od předplatného.

Učiníte tak v sekci „Moje předplatné“.

Jaké jsou možnosti platby

Celá platforma nabízí hned několik možností platby za kurz, a to v této formě:

 • bankovním převodem
 • on-line platební kartou
 • on-line přes PayPal

Mějte na paměti, že teprve momentem obdržení platby je účastník zapsán do online jazykového kurzu. V případě potřeby lze také vystavit fakturu.

Závěrečné hodnocení aneb vyplatí se výuka prostřednictvím Online jazyků?

Samotná platforma spokojenost zákazníků sleduje a avizuje tak, že jakožto způsob, jak se jazyk naučit, si ji vybralo již více než 350 000 spokojených zákazníků. Co jsou nejdůležitější silné stránky tohoto projektu?

Onlinejazyky.cz
 • Přehlednost
 • Komplextní pokrytí učiva
 • Rychlé zapojení studenta
 • Přehlednost rozhraní
 • Srozumitelnost vyučování
 • Úroveň zpracování kurzů
 • Vyšší cenovka
 • Některá témata jen pro začátečníky
4

Celkové hodnocení

Klady

Samotní účastníci cení v první řadě to, že jsou kurzy komplexně pojaty. Zaměřeny jsou na gramatiku, výslovnost, poslech a testování. Ocenit lze také jejich zpracování. Kurzy jsou sestaveny tak, aby byly pro zájemce přehledné a skutečně snadno pochopitelné.

Studenty jsou tak jednotlivé lekce skutečně schopny zaujmout a účastníci proto dokáží studiu soustavně věnovat pozornost.

Díky tomu je výuka efektivnější a reálně přináší výraznější výsledky.

Konkrétní klady
 1. Komplextní pojetí kurzů
 2. Úroveň zpracování kurzů
 3. Srozumitelnost výuky
 4. Přehlednost administrace
 5. Získají rychle pozornost studenta

Zápory

K nevýhodám lze zařadit určitě v první řadě především vyšší pořizovací cenu.

U některých jazyků jsou též dostupné kurzy pouze pro začátečnickou úroveň. Za relativní nevýhodu lze považovat už samotný koncept této formy studia, tedy plně online. Jednoduše se neobejdete bez internetu.

Konkrétní zápory
 1. Vyšší cena za kurzovné
 2. Místy jen kurzy pro začátečníky
 3. Plně online forma (relativní nevýhoda)
 4. Nutnost vždy internetového připojení (relativní nevýhoda)
Odesíláme váš hlas
Hodnocení čtenářů
5 (1 hlas)