TIP, jak se prakticky naučit slovenštinu, neboli Pravopisne.sk

Cieľom tohto článku je predstaviť webový portál Pravopisne.sk, ktorý je určený nielen učiteľom a študentom, ale všetkým milovníkom slovenčiny ako aj tým, ktorí z času na čas potrebujú mať istotu, že „dané slovo napísali či vyslovili spisovne správne“. Samozrejmosťou webu sú aj rôzne študijné materiály, testy, kvízy vo forme online. Učitelia si môžu stiahnuť spolu s testmi aj riešenia v PDF formáte. Pravopisne.sk skutočne ponúka množstvo zaujímavostí o slovenskom jazyku a zároveň aj rôzne formy preverenia vedomostí.

História webu

Možno povedať, že hlavnou motiváciou vzniku webového portálu Pravopisne.sk bolo povzbudiť hlavne žiakov a študentov k správnemu používaniu materinského jazyka. Pravopisne.sk je akoby „dvojčaťom“ českého webu Pravopisne.cz, ktorý vznikol vďaka dvom šikovným a nápaditým bývalým študentom Katedry českého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové.

Projekt Pravopisne.sk symbolicky „odštartoval“ 1.septembra 2017, keď začal nový školský rok a pred niekoľkými dňami „oslávil“ svoje štvrté „narodeniny“.

Zameranie projektu a obsahová náplň Pravopisne.sk

Hlavným cieľom projektu je obsiahnuť všetky pravidlá slovenského pravopisu v diktátoch a metodických cvičeniach. Pravopisne.sk sa snaží o prepojenie modernej výučby s inovatívnymi internetovými technológiami. Všetky testy je možné absolvovať úplne zdarma a on-line.

Čo všetko žiaci základných škôl i študenti stredných škôl môžu na Pravopisne.sk nájsť? Ponuka webu je skutočne bohatá:

  • súhrnná databáza pravopisných cvičení pre všetky ročníky základných a stredných škôl
  • pravopisné cvičenia na overenie pravopisu vybraných slov, písania veľkých písmen, koncoviek ou/ov pri spodobovaní, písania i/í a y/ý
  • slohové práce, vetné rozbory, abecedný zoznam literárnych autorov, základné pojmy z teórie literatúry a ostatné dôležité pravidlá
  • on-line prostredie
  • možnosť okamžitého vyhodnotenia diktátu
  • možnosť jednotlivé cvičenia transportovať do PDF súboru a následne vytlačiť
  • prehľad najčastejších chýb a „prehreškov“ voči slovenčine
  • zvukové diktáty
  • overenie vedomostí z literatúry prostredníctvom rôznych testov

Ponuka možností Pravopisne.sk

Projekt Pravopisne.sk okrem toho, že prináša bohatú škálu možností na precvičenie slovenčiny a jej pravopisu, zároveň všetkým užívateľom ponúka rôzne výhody. Nakoľko je web primárne určený pre študentov a učiteľov /to však neznamená, že nesmie doň „vstúpiť“ niekto, kto vykonáva inú profesiu/, registrácia je rozdelená na študenta a učiteľa.

Pre obe skupiny je registrácia zdarma.

Všetci študenti pri registrácii dostanú prístup ku štatistikám z cvičení, môžu sa zúčastniť akejkoľvek súťaže a výsledok sa dozvedia ihneď formou zapísania do súťažnej listiny. Ďalej môžu vidieť svoje „skóre“ – najlepší i priemerný výsledok, zlepšiť si štatistiky vybraného cvičenia, na ktoré sa študenti môžu prekliknúť z jednotlivých výsledkov vďaka svojmu užívateľskému profilu.

Ak sa zaregistrujú učitelia, dostanú možnosť stiahnuť si do PDF súboru aj správne riešenia jednotlivých úloh a cvičení, akoby takú šablónu, ktorá im rozhodne ušetrí čas pri vyhodnocovaní testov svojich žiakov či študentov.

Okrem toho, môžu učitelia používať jednotlivé cvičenia či testy na vyučovaní, zadávať ich ako domácu úlohu a pod.

Projekt Pravopisne.sk ponúka všetkým užívateľom aj možnosť prémiového účtu, ktorý je však už spoplatnený, ale nie takou sumou, ktorá by bola horibilná.

Ak si chcete v pokoji prezerať web a nebyť rušení rôznymi reklamami, /z ktorých, bohužiaľ, mnohé webové portály „žijú“ a vďaka ktorým fungujú/, tak si jednoducho predplaťte účet Premium, za ktorý zaplatíte 12 eur ročne a budete si môcť Pravopisne.sk vychutnávať naplno, rýchlejšie a bez reklám!

Přidej komentář