7 pravidel jak na psaní odborného textu – NÁVOD

Během studia se nepochybně s psaním odborného textu setkáte nesčetněkrát. Zejména na vysokých školách je na úpravu a správnost odborných prací kladen veliký důraz. Ačkoli může mít každá univerzita trochu odlišná pravidla, jak by měl správný odborný text vypadat, existují obecné regule, které je třeba při psaní dodržovat a mít na paměti.

Cíl odborného textu

Cílem odborného textu je zejména předat informace, vysvětlit dané téma a zaujmout k němu postoj.

Téma

První věcí, nad kterou se musíme zamyslet, je pochopitelně téma textu. Je důležité mít smysluplnou myšlenku, kterou chceme v textu rozvíjet. Klíčové je také zamyslet se nad tím, pro koho bude výsledný text určený a přizpůsobit tomu následný styl psaní a míru odbornosti textu.

Osnova

Promyslete, jaký bude cíl vaší práce, jaká je její klíčová myšlenka a co chcete čtenáři říci. Podle toho si naplánujte strukturu vašeho textu. Dejte si čas s přípravou osnovy, rozvrhněte si kapitoly a podkapitoly. Zamyslete se nad tím, co je pro téma vaší práce nejpodstatnější, které informace nesmíte vypustit a kterou jsou naopak méně podstatné.

Je vhodné začít s konceptem. Začněte psát text nejprve „nanečisto“, poté zjistíte, co je třeba vylepšit, vymazat či předělat a můžete se pustit do psaní naostro. Při psaní je dobré postupovat od jednoduššího ke složitějšímu

Zdroje a citace

Zdroje, ze kterých budete při psaní čerpat, musíte v textu uvést, abyste nebyli obviněni z plagiátorství. Bibliografickým citacím byste měli věnovat obzvlášť velkou pozornost. Zpravidla se užívají  citační mezinárodní normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

3 základní metody citací

  • Forma jméno‑datum (harvardský styl)
  • Forma číselného odkazu
  • Forma průběžných poznámek (odkaz – horní index)

Typografie textu

Dbejte také na typografickou stránku textu. Pečlivě volte druh písma, přemýšlejte nad členěním odstavců a nad psaním nadpisů a podnadpisů.

Základní pravidla pro odborný text

  • srozumitelnost
  • odbornost
  • kritický, věcný styl psaní
  • přesnost a obsahová správnost
  • vypouštět nepodstatné informace a tzv. prázdná slova
  • příslušná terminologie