4 hlavní RADY jak úspěšně prezentovat na veřejnosti

Dostali jste v práci či ve škole zadání vypracovat prezentaci? Nevíte si s vypracováním rady a také se bojíte prezentovat před publikem? V tomto článku vám prozradíme kroky, kterých byste se měli držet, aby vaše prezentace dopadla co nejúspěšněji.

Výběr tématu = základ úspěchu

To, o čem budete mluvit, je vlastně na celé práci to nejdůležitější. Asi nejlepší variantou je, když si sami můžete vybrat téma prezentace. Pokud je to možné, vybírejte si takové téma, které vás baví a kterému rozumíte. Pokud budete o daném tématu před publikem mluvit se zájmem, odrazí se to pozitivně i na vašem projevu. Určitě budete i méně nervózní a budete schopni bez problémů odpovědět na případné dotazy posluchačů.

Druhou variantou je, že dostanete téma prezentace zadáno. To může být sice horší varianta, ale i tak se s ní dá bravurně „poprat“. Stejně jako v prvním případě je dobré, když danému tématu rozumíte. V opačném případě vás čeká více studování zdrojů. Vždy si zkuste z tématu vybrat něco, co je pro vás zajímavé a baví vás to. Pokud budete například psát o spisovateli, vyberte si jeho známá díla, zajímavé události v jeho životě nebo zajímavosti ze soukromého života. S ostatními, pro vás těžko zapamatovatelnými údaji, vám pak pomohou konkrétní body v prezentaci.

Příprava prezentace

Za nejideálnější program pro tvorbu prezentace považuji Microsoft Power Point.  Do připravených prázdných snímků můžete vkládat text, měnit barvu pozadí, volit z různých animací nebo přidat do prezentace hudbu. Tento program je součástí balíčku Microsoft Office. Pokud nemáte nebo nechcete prezentaci vytvářet v Power Pointu, můžete jako další variantu použít Open Office anebo prostý textový dokument.  I do něj můžete vložit obrázky, ale budete se muset obejít bez animací a automatického přehrávání stránek.

Vybrat důležité informace

Pokud nemáte od zadavatele prezentace určeno jinak, je ideální délka prezentace od 10 do 30 minut podle obsahu a náročnosti tématu.  Ačkoliv je vaše téma sebezajímavější, nesnažte se posluchače zahltit informacemi. Z daného tématu si vyberte jen ty důležité a zajímavé informace. Pokud byste měli sestavit prezentaci na příklad o Druhé světové válce a chtěli byste hovořit o všech událostech, prezentace by byla rozhodně delší než 24 hodin.

Podtémata vám pomohou

Pokud své posluchače znáte, budete schopni lépe odhadnout, jaké body pro ně budou zajímavé. Do prezentace si vepište jednotlivé body rozdělené do podtémat, o kterých jste schopni souvisle mluvit. Není vhodné mít v prezentaci příliš mnoho textu a už vůbec byste neměli celou prezentaci pouze přečíst. Věřte, že by vaše publikum bylo z vašeho čtení brzy unavené a přestalo by vás vnímat. Vhodné je doplnit prezentaci obrázky či fotkami na dané téma.

Jak mluvit

Druhým nejdůležitějším faktorem vaší prezentace jste vy sami. Před vaše posluchače byste měli nastoupit s úsměvem a sebevědomím. Nezapomeňte na úvod posluchače oslovit, pozdravit a stručně je seznámit s tématem, které budete prezentovat. Pokud je to možné, měli byste při prezentaci stát čelem k publiku. K prezentaci se můžete i otočit v případě, že je potřeba na něco více upozornit nebo ukázat.  Nikdy byste ale neměli stát zády k publiku! Mluvte nahlas a zřetelně artikulujte.  Hlídejte si také držení těla a přílišnou gestikulaci. Nehezky také působí ruce v kapsách nebo založené ruce na prsou. Mohlo by to u posluchačů vyvolat negativní dojem.

Závěrem poděkujte za pozornost a dejte prostor případným dotazům.