Dobrovolnictví v České republice

Každý z nás se alespoň jednou ve svém životě setkal s pojmem dobrovolník. Možná, že i vy jste někdy vykonávali dobrovolnickou činnost a vůbec jste si to neuvědomili. Jak se ale nahlíží na dobrovolnictví v České republice a „dělá“ to u nás vůbec někdo?

Kdo je to dobrovolník

Dobrovolníci se v zásadě ničím neliší, jen se rozhodli pomáhat tam, kde je to potřeba. Pomáhají bez nároku na finanční odměnu, ve svém volném čase a ze své vlastní vůle. Nezáleží na tom, jestli se k dobrovolné aktivitě přihlásíte u nějaké organizace anebo se domluvíte s partou přátel a vyrazíte do lesa sbírat odpadky. Dobrovolničit můžete začít kdykoliv a kdekoliv. Záleží pouze na vašem elánu, časové flexibilitě a dovednostech. Jako dobrovolník nemusíte umět malovat, zpívat nebo hrát šachy, ale i pouhé čtení knih, procházka do parku nebo povídání si stačí k uspokojení klientů. V dobrovolnictví se místo najde pro každého!

Jak vnímají dobrovolnictví Češi

Téměř každý dobrovolník nováček se dříve či později svěří s tím, že dostal z jeho blízkého okolí několik negativních či nechápavých ohlasů na dobrovolnickou činnost. Většinou se jedná o dotazy typu:

„Jak to můžeš dělat zadarmo?“,

„To ti nevadí, že ti lidé jsou postižení?“,

„Proč si raději nenajdeš placenou brigádu?“,

„Co z toho vlastně máš?“ atd.

Není výjimkou, že tyto dotazy dávají především naši nejbližší. Nutno ale podotknout, že velká většina české populace tuto práci hodnotí kladně a obdivuhodně.

Samozřejmě jsou mezi nimi i lidé, kterých se dobrovolná pomoc bezprostředně týká. Je to krásný pocit, když za vámi přijde syn seniorky z Domu s pečovatelskou službou a děkuje vám za čas, který s jeho maminkou trávíte. Lidé v České republice si postupně začínají uvědomovat, jak je dobrovolnictví důležité a je dobře, že se stává nedílnou součástí naší společnosti.

Organizované dobrovolnictví

V dnešní době v České republice najdete velké množství neziskových organizací, které nabízejí dobrovolnické aktivity. Může se jednat o nevládní organizaci, občanské sdružení anebo samostatné dobrovolnické oddělení spravované Magistrátem města. Ve všech těchto organizacích je nutno se předem registrovat a podstoupit dobrovolnické školení. V současnosti se dobrovolnických aktivit v rámci organizací účastní zhruba 30 % dobrovolníků.

Největší zájem je především ve zdravotnictví, sociální, ekologické či humanitární oblasti. Dobrovolníky najdeme v české populaci i ve sportovních, mysliveckých, hasičských nebo zahrádkářských spolcích. Trendem dobrovolnictví se v ČR stává i canysterapie a to především ve zdravotnictví nebo v sociálních zařízeních. Dobrovolníkem tedy nemusí být pouze člověk, ale třeba i jeho čtyřnohý kamarád.

Trend mladých lidí a studentů

Je pravdou, že polovina zájemců o dobrovolnictví jsou studenti středních nebo vysokých škol. Pokud se o problematiku dané oblasti zajímají anebo ji studují, může to být pro ně z praktického hlediska velkým přínosem.

Nicméně musím poznamenat, že jsem se setkala i s dobrovolnicemi seniorkami, které docházely za svými vrstevníky do Domů pro seniory, kde s nimi zpívaly nebo vedly rukodělné kroužky. Také maminky na mateřské nejsou mezi dobrovolníky výjimkou. Dobrovolnictví v tomto případě může být bráno jako prostor pro odpočinek nebo seberealizaci.

Vliv dobrovolnictví na českou společnost

Povodně jsou v celé naší republice poměrně častým přírodním jevem. Rok co rok vyjíždí organizovaní i neorganizovaní dobrovolníci do konkrétních postižených oblastí pomáhat s odklizováním škod. Kromě nabídky fyzické pomoci nabízí spousta českých domácností i pomoc materiální. I to je vlastně dobrovolnická pomoc. Z toho je celkem zřejmé, že si naše společnost čím dál více uvědomuje důležitost pomoci druhým a tím pádem tedy dobrovolnické pomoci.

Dobrovolnictví také ovlivňuje naše etické či morální chování a pomáhá také k většímu porozumění mezi jednotlivými generacemi. Je dobré vidět, že i v 21. století nám Čechům nejsou cizí problémy ostatních lidí. Doufejme, že další generace to budou vidět podobně anebo ještě lépe než my dnes.