Zvyšte své uplatnění na trhu práce: Klíčové kompetence

Ať už se potýkáte s nezaměstnaností nebo nespokojeností s dosavadním pracovním místem, jistě uvítáte fakt, že nikoli jen délka praxe a dosažené vzdělání musí být rozhodujicím faktorem pro získání vysněné pracovní pozice. Ne každý z nás měl možnost vystudovat vysokou školu nebo si najít práci v oboru, ke kterému tíhne. Stejně tak jako ne každý z nás finanční prostředky na rekvalifikaci prosteřednictvím kurzů a seminářů, a tak se zrodil tento článek. Aby zvýšil vaše povědomí o klíčových kompetencích, jejichž osvojování a zdokonalování vám zaručí lepší uplatnění na trhu práce a zvýší celkovou kvalitu vašeho života.

Pojem klíčové kompetence je totiž komplex činností, znalostí, dovedností a návyků, které jsou, ať chceme nebo ne, neoddělitelnou součástí splečnosti 21. století a jsou jí vyžadovány. Každý stát má svůj vlastní projekt a přesně definovaný soubor takovýchto kompetencí. My zde alespoň informativně uvedeme, na čem by každý z nás mohl zapracovat, aby co nejlépe do dnešní společnosti zapadl a uplatnil se v ní.

Interpersonální kompetence

Dosahovat něčeho sám bez pomoci ostatních je obrovská a naprosto zbytečná dřina.“

Jistě jste si sami mohli povšimnout, že personalisté při výběru nových zaměstnanců zjištují také postoj k práci v týmu. Tím nepřímo narážejí právě na interpersonální kompetence, které zahrnují hlavně to, do jaké míry umíte žít a pracovat s jinými lidmi, zda se od nich a snimi umíte učit nebo zda jsme schopní nenásilně řešit konflikty.

Důležitá je v neposlední řadě empatie, nebo-li schopnost vcítit se do druhého člověka. Její míra silně ovlivňuje naše vztahy jak osobní tak i pracovní a vytváří příznivou symbiózu lidí. Zajímejte se tedy o ostátní a na to jak s nimi vycházet, hledejte nové známosti a prohulubujte je, i to má totiž důležitý dopad na vaše postavení.

Perosonální kompetence

Uplatnit se v zaměstnání už dávno neznamená jen perfektě a efektivně plnit dané pracovní úkony.

Abychom uspěli po profesní stránce, v každém případě bychom měli mít zvládnuté sebeuvědomění, což kontrkétně znamená, že bychom měli dokázat sebe sami poznat, ohodnotit, znát svoje přednosti a nedostatky, odhadovat své možnosti, věřit si a vystupovat sebejistě.

To je všehovšudy i naše obrana před okolním světem. Pokud znáte sami sebe, jen těžko vás může někdo podhodnotit. Budete se tak zúčastňovat pracovních pohovorů přímo úměrným vašim schopnostem, umět koordinovat svou pracovní náplň s odpovídajícím finančním ohodnocením, zlepšovat se v nedostatcích, které sami v sobě objevíte a spusta dalšího. K tomu ovšem ptořebujete také umění sebeovládání, překonávání překážek a nezdarů a zvláště motivaci.

Pokud vám motivaci odepírá zaměstnavatel, učiňte tak sami prostřednictvím usilovnosti, vytrvalosti a disciplinovanosti. Motivovaný člověk si totiž vytváří cíle, jde si za nimi a často jich také dosahuje. Pokud si nevíte rady, existuje mnoho různých osobnostních testů, které vám pohomou poznat sám sebe a kriticky na sebe nahlížet, například osobnostní SWOT analýza nebo MBTI test. Zjistíte tak o sobě spoustu zajímavých věcí.

Informační kompetence

Zkuste si vytvořit kamarádský vztak se svým počítačem, internetem a knihou

Tyto kompetence již z názvu souvisí s informacemi, přičemž se jedná konkrétně o informační a počítačovou gramotnost. I když se to mnohým nelíbí, technický pokrok zařídil, že bez informací a práci na počítači se dnes dá jen ztěžka fungovat. Ovšem nepropadejte panice, stačí začít velmi jednoduše. I při řešení každodenních problému zkuste využívat jako zdroj informací internet. Nejenže tam opravdu většinu odpovědí naleznete, ale postupem času se naučíte tyto informace kriticky zhodnoti a využívat, což zároveň povede k rychlejším východiskům z každodenních problémů a hlavně k rozvoji této vyžadované kompetence.

Na čas zkuste odložit tužku a papír, nechte si do svého PC nainstalovat MS Office a vytvářejte si různé tabulky a dokumenty týkající se běžného života. Například nákupní seznam, týdenní harmonogram, hospodaření s osobními financemi, statistiky vyhraných a prohraných zápasů vašeho oblíbeného fobalového týmu, prostě cokoliv, co Vás napadne.

Osvojíte si tak nejen práci s nejvíce využívanými programy, ale zároveň zjistíte, že jejich důležitost je namístě. Když si totiž sami vyzkoušíte, jak skutečně uhehčují a zefektivňují práci, snáze pochopíte, proč je schopnost práce s nimi tak často požadována. Nemusíte si nutně platit kurzy, stačí třeba kniha z místní knihovny nebo rada od kamaráda, syna či manželky, prostě kohokoliv, kdo do jisté míry tuto problematiku ovládá. Při troše trpělivosti však postačí rady a návody na internetu.

Učební kompetence

Konec školní docházky nemusí nutně znametat konec studia.

Samostudium a čtení odborných knih nejenže zvýší vaše možnosti na získání slušné pozice, ale hlavně dodají sebevědomí a zlepší orientaci v různých odvětvích,které vás v životě provází. Vyzkoušejte alespoň dvakrát v týdnu vyměnit televizi a počítačové hry za knihu nebo odborný časopis, abyste si zodpověděli otázky osobního či profesního života prostřednictvím rad odborníků. Uvidíte, že se časem dostanate do fáze, kdy těchto otázek bude přibývat a samostudium se stane vaším koníčkem. Nemluvě o tom, jak budete pozitvně vnímání okoním světem a sami sebou.

Kognitivní kompetence

„Lidská mysl může dosáhnout nekonečných rozměrů, což už je bohužel vědecky dokázáno.“

Pokud jste prostřednictvím internetu a knih začali vyhledávat informace k překonání určité překážky, aktivně řešíte problémy a tím zároveň zesilujete své kognitivní kompetence. Ovšem myslet kognitivně, znamená také myslet nezávisle, nezaujatě, být otevřený novým myšlenkám, rozeznávat stereotypy a klišé apod.

Vnímejte proto okoní svět a rozličné názory, na základě čehož zkuste inovovat, přehodnocovat a prosazovat své stanoviska. O schopnostech našeho myšlení už se totiž ví, a proto jsou nároky na naše myšlenkové pochody a jejich výsledky mnohem větší. A nakonec k dotánutí této kompetence neopomíjejte tvořivost, která je momentálně tím, čím se od ostatních můžete odlišit, upozornit na sebe, zpříjemnit bytí sobě a ostatním.

Ptáte se jak? Domýšlejte, dovádějte své myšlenky do samého konce, rozpracovávejte detaily řešení. Vím, zní to trošku šíleně. Ale lidské myšlení je nekonečné a využívat ho kreativním způsobem se od nás už prostě očekává.

Komunikační kompetence

Komunikace, komunikace a zase jenom komunikace.

Neboť tím, že budeme komunikaci vyhledávat a zaměřovat se na to, abychom pozorně poslouchali, volili vhodný způsob slovního vyjadřování, jastě stručně, přesně a srozumitelně vysvětlovali danou problematiku, staneme se mnohem úspěšnějšími. Komunikace totiž dokáže divy a pokud jí něvěnujete pozornost a straníte se lidí, vždy vás předběhne někdo, kdo na komunikaci vsadil a pracuje na ní. Obávám se, že v dnešní době už nejde jen o konkurenční výhodu, ale zase opět hlavně o obranu.

Totiž většina podvodníků, na které čím dál častěji narážíme, spoléhají právě na komunikaci, s jejíž pomocí si nás omotávají okolo prstu a počítají s našimi mezerami v této oblasti. Dva jazyky států EU, čtení s porozuměním a psaní srozumitelným způsobem – tím vším vyšperkováváme své komunikatvní kompetence.

Suma sumárum

Věřím, že je spousta lidí, kteří tohle vše znají, což je úctyhodný výsledek dnešního školství, které má za úkol zakomponovat výše popsané do svých učebních osnov. Co však lidé, kteří se s problematikou klíčových komptenecí ve svých školních letech nesetkali, nemají nikoho, od koho by mohli načerpat dané informace a nemůžou se tak plně začlenit do dnešní doby. V první řadě pro ně vznikl tento článek, aby každý černé na bílém viděl, co od nás ta dnešní populace vlastně chce a bez čeho se v danou chvíli jen těžko obejdeme.

Odhodlejte se zapracovat na jednotlivých kompetencích a výsledky vašeho sanžení uvádějte klidně v životopisech či motivačních dopisech, firmy to nejenže uvítají, oni takové zaměstnance hledají! A pokud ne kvůli zaměstnání, tak alespoň kvůli sobě, neboť jejich propojením se z vás stane informovaná, vzdělaná, komunikatviní, vyrovnaná osobnost se spousty přátel a harmonických vztahů, což ssebou nese minimum potíží.

„Problémům se bohužel docela vyhnout nedá, vy už je ale budete schopni levou zadní vyřešit.“