Praktický průvodce psaním životopisu, aneb jak na něj!

Nynější příznivý vývoj ekonomické situace v zemi dává zelenou všem, kteří touží po změně zaměstnání. Nejen inzertní servery, ale i tištěná média, vývěsky a billboardy se pyšní stovkami nabídek pracovních pozic. K té vaší vám pomůže správně napsaný životopis.

Zaslání životopisu a jeho podoba

Dnes už prakticky nepotkáme požadavek na předání životopisu zaměstnavateli v jiné podobě než jako strukturovaný, vytvořený v počítačovém programu. Zasíláme jej přes email a doplňujeme průvodním dopisem. Při prvním kontaktu se zaměstnavatelem zasílejte jako přílohu pouze životopis ve formátu pdf.

Ostatní dokumenty a nejrůznější certifikáty předkládejte pouze v případě, že jsou přímo vyžadovány v textu inzerátu. Životopis zpracujte jako strukturovaný výčet, který by neměl přesahovat dvě strany. Nikdy jej nedoplňujte fotografií ani nejrůznějšími grafickými prvky. Nevhodné jsou rámečky, vodící čáry i barevná pozadí.

Správně napsaný životopis

Správně napsaný životopis obsahuje základní údaje o vaší osobě, a především o praktických zkušenostech. Důležité jsou samozřejmě i vaše znalosti a dovednosti. V záhlaví životopisu uvádějte kontaktní údaje, váš email a telefon. Následuje seznam pracovních pozic, které jste vykonávali. Neuvádějte pracovní pozice, u nichž skončil pracovní poměr ještě ve zkušební době. Uvádí se doba výkonu pracovní pozice v letech od, do. Začínejte od nejnovější pracovní zkušenosti.

Jak na pracovní pozice

Následuje název pracovní pozice a stručný popis úkolů, které jste měli na starosti. Používejte hesla a krátké věty. Pokuste se zvýraznit vykonávání činností, které jsou totožné s požadavky inzerátu, na který reagujete. Není nutné uvádět všechny pracovní pozice, stačí ty za posledních pět až deset let. Vaše vzdělání uvádějte jen jako nejvyšší dosažené. Vysokoškoláci neuvádějí střední školu, pokud by přímo nesouvisela s vykonávanou pracovní pozicí, o kterou se ucházejí.

Nezapomeňte na odborné znalosti

Následuje výčet odborných znalostí, dovedností a jazykových schopností. U jazykových schopností neuvádějte jen aktivní znalost, ale rozepište, jaké máte zkušenosti s používáním jazyka. Odborné znalosti se liší podle nabízené pracovní pozice. Vždy je uvádějte tak, jak jsou požadovány v inzerátu. Doplňte i krátkou osobní charakteristiku. Pouze výčet vlastností. Například: zodpovědnost, samostatnost, loajalita. Stačí pět vlastností, které vás nejvíce vystihují jako člověka. Pokud máte reference od předchozího zaměstnavatele uveďte, že je poskytnete na vyžádání.

Co uvádět do životopisu:

 • kontaktní údaje,
 • sestupně řazené pracovní zkušenosti,
 • nejvyšší dosažené vzdělání,
 • odborné a jazykové znalosti, řidičský průkaz,
 • IT znalosti,
 • osobní charakteristiku.

Tyto věci by se neměly ve vašem životopise vyskytovat

Neuvádějte vaši adresu, ani název města, ve kterém bydlíte, pokud to znamená, že do zaměstnání musíte dojíždět. Řada zaměstnavatelů má obavu, že dojíždění je překážkou v práci a upřednostní jiného uchazeče. Do životopisu nepatří ani vaše koníčky a osobní zájmy. Problém je také s uváděním referencí. U nás nemají reference takovou váhu, jako v jiných zemích. Doporučením od předchozích zaměstnavatelů často noví zaměstnavatelé nevěří. Životopis nedoplňujte vaší fotografií, pokud to přímo nevyžaduje zaměstnavatel v textu inzerátu.

Co nepatří do životopisu:

 • název střední nebo základní školy v případě VŠ vzdělání,
 • datum narození, adresa, počet dětí,
 • reference,
 • koníčky,
 • fotografie.

Tip, který zvýší vaše šance

Vždy, když budete odpovídat na nějakou pracovní pozici, mírně upravte životopis. Nezasílejte stejný formulář do všech firem. Pokaždé doplňte a zdůrazněte to, co požaduje společnost, u které se ucházíte o zaměstnání a vymažte věci, které nemají vazbu na daný inzerát. Nikdy nepoužívejte evropský formulář životopisu, ale vytvořte si vlastní prezentaci.