Dobré známky nemusí být jen snem, aneb jak se lépe učit?

Se začátkem školního roku mnohé trápí myšlenka jak se efektivně a rychle učit, aniž by jim to sebralo veškerý čas na zábavu. Samé jedničky nejsou zadarmo, to ví naprosto každý. Proto Vám zde přináším několik rad, jak si učení zefektivnit, zrychlit a snad možná i zpříjemnit.

Klid je základem učení nových věcí

Pro učení potřebuje člověk klid. Proto si nejděte nějaké klidné místo – například v pokoji u okna, nebo kdekoliv jinde, kde se budete cítit v pohodě. Je důležité, aby toto místo bylo pro Vás místem pro učení. Proto není vhodným místem třeba postel, protože tu má náš mozek spojenou výhradně se spánkem. Dále je třeba před učením pořádně vyvětrat, protože mozek potřebuje pro soustředění velké množství kyslíku.

Ticho a stabilní čas

Pro učení je nejideálnější ticho. Takže vypnout rádio, počítač a ideálně i telefon, aby Vás nic nevyrušovalo ze soustředění. Pokud nutně potřebujete nějakou zvukovou kulisu, vyzkoušejte nějakou tichou klidnou hudbu, nejlépe bez textu. Dalším velice důležitým pravidlem je učit se každý den ve stejnou dobu. Zkuste si předem sestavit plán učení ve kterém si přesně stanovíte co a v který den se budete učit. Nakonec si před učením nachystejte všechny potřebné věci tak, ať je máte po ruce a nezdržujete se jejich zbytečným hledáním.

Piště, pište, pište a pište

Toto je asi úplně nejběžnější způsob učení se nějaké látky. Velice důležité je si první poznámky napsat již ve škole při výuce. Dále si pak doma vždy vypište poznámky ještě z učebnice. Je jedno zda si napíšete úplně nové poznámky anebo pomocí učebnice pouze doplníte poznámky ze školy. Hlavní je si všechny informace pečlivě setřídit a sepsat. Další docela dobrou praktikou je systém takzvaný minimalizace. Tento systém spočívá v tom, že z poznámek si děláme další, ještě stručnější poznámky, a tak pořád dále, až se dostaneme prakticky až k seznamu hesel, pod kterým se nám vybaví celá naučená látka.

Opakování nahlas při chůzi

Spoustě studentů to pomáhá. Prostě chodí po pokoji a studovanou látku si pořád dokola opakují nahlas, dokud si ji nezapamatují. Je to určitě velice dobrá metoda, protože náš mozek text nejen čte, ale i slyší. Velice důležité pro tuto metodu je mít volný prostor, aby se Vám nic nepletlo pod nohy.

Mnemotechnické pomůcky

Kdo by si nepamatoval nejznámější pomůcku ze zeměpisu pro poloměr Země – šetři se osle (6378 km) anebo z chemie – ó slečno sejměte též podprsenku (chalkogeny – kyslík, síra, selen, tellur, polonium). Zkuste si samy vymyslet případně najít nějaké další takovéto pomůcky pro daný předmět. Určitě s nimi půjde učení snadněji.

Vysvětlete látku kamarádovi

Pokud se pokoušíte danou látku někomu vysvětlit, nutí Vás to daleko více zapojit svou hlavu. Musíte se totiž pokusit přeformulovat text tak, aby byly podané informace stručné, výstižné a srozumitelné. Musíte nad danou látku chvíli přemýšlet.

Tip: Takovýmto způsobem se můžete pokusit látku vysvětlit i sami sobě.

Vyzkoušejte se

Velice účinná metoda. Ať už k ověření znalostí použijete otázky v učebnici, které jsou na konci dané kapitoly nebo si otázky vymyslíte sami, bude velice rychle a přesně v obraze, jak na tom se studovanou látkou jste. Zjistíte kde ještě máte mezery a co už dobře ovládáte. Při učení se tato metoda dá velice dobře využít formou kartiček například při učení slovíček. Na jednu stranu kartičky napíšete slovíčko, které se chcete naučit a na stranou druhou jeho český význam. Tato metoda jde využít například i na data, chemické prvky a mnohé další.

Rozložte si to

Není moc dobrým způsobem do sebe látku „nasoukávat“ na poslední chvíli večer před testem či zkouškou. Sice si danou látku nejspíše zapamatujete, ale jak rychle jste se to naučili, tak to i zapomenete. Je mnohem lepší a efektivnější si látku rozkouskovat do několika dnů. I pouze přečíst si text opakovaně s několika denním odstupem je daleko efektivnější.

Nejdůležitější z celého procesu učení je opakování. Proto, ať už se látku učíte jakýmkoliv způsobem, je velice důležité věnovat dostatek času opakování již naučeného. Je dobré, například před tím, než se půjdete učit další novou látku, zopakovat si předchozí učivo. Jen tak docílíte toho, aby již naučené nebylo zapomenuto, a celý tento proces nebyl zbytečný.

Věřím, že Vám tyto radu pomohou se všechno naučit tak jak si přejete a letošní školní rok bude pro Vás ten úspěšný.