Cestování a seberozvoj s Erasmem+

O většině možností, které dnešní svět nabízí, nemá většina z nás ani ponětí. Díky členství v Evropské unii má každý mladý člověk od 13 do 30 let možnost vyjet na tzv. výměnu mládeže, projekt sponzorovaný evropským fondem Erasmus+. Co to konkrétně znamená? Zjednodušeně řečeno máte možnost strávit týden až dva v cizí zemi úplně zadarmo! A tato příležitost je zde v mírně omezené formě i pokud už přesahujete věkový limit.

O co jde?

Erasmus+ je program Evropské unie, díky kterému mají (nejen) studenti a mladí lidé možnost poznávat, učit a rozvíjet se, poznávat cizí kultury, osamostatnit se, zdokonalit se v cizích jazycích a hlavně cestovat. Zahrnuje celou řadu projektů a jednou z možností, jak se do Erasmu zapojit, je vyjet na tzv. Youth Exchange, tedy výměnu mládeže.

Ta spočívá v tom, že mladí lidé z různých zemí se sejdou na jednom místě, kde probírají určitou problematiku. Důležité je, že nemají žádné učitele, ani přednášející, mladí si vyměňují názory, zkušenosti a vědomosti mezi sebou. Z každé země takto na projekt vyjíždí vždy 5-10 účastníků, z nichž minimálně jeden je vždy group leader, tedy vedoucí skupiny, který má už s podobnými projekty zkušenost a pomáhá zbytku týmu (např. s angličtinou, s orientací v systému apod).

V praxi to tedy znamená, že můžete společně s dalšími mladými lidmi vyjet do cizí země, potkat tam skvělé lidi z celé Evropy, naučit se spoustu nového, zdokonalit se v angličtině a to všechno zadarmo! Ubytování a jídlo (minimálně 3x denně) máte zaplacené, jízdenky či letenky na místo konání si musíte nejdříve zaplatit a zpětně vám budou proplaceny (buď přímo na projektu nebo poté-v tom případě přijdou většinou do měsíce).

Jaké země se účastní?

Na každém projektu můžete najít účastníky z cca 4-8 zemí, většinou 5-6. Jedná se přitom především o země Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), dále Makedonie a Turecko. Účastníky z těchto zemí potkáte na projektu běžně a stejně tak bez problému najdete projekt v jakékoliv z této zemí (ovšem některé se zapojují více a některé méně, samozřejmě- v Turecku či Polsku jsou projekty každou chvíli, kdežto na Islandu nebo třeba ve Slovinsku jenom velmi zřídka).

Může se vám ovšem povést narazit na projekt například v Gruzii, Ukrajině, Srbsku, Azerbajdžánu a jiných zemích, stejně tak můžete zřídka narazit na účastníky z těchto zemí na projektu. Tyto země jsou tzv. partnerské a malá část rozpočtu Erasmus+ se vynakládá i na ně.

Jak to na výměně mládeže vypadá?

Každá výměna má svoje téma, často spojené s životním prostředím, politickými problémy (uprchlická krize, EU), uměním, osobním rozvojem apod. Proto je každý projekt samozřejmě malinko jiný, ale některé znaky jsou v podstatě všude stejné. Například snaha podporovat mezikulturní učení a dialog, s čímž souvisí to, že na pokoji určitě nebudete s nikým ze stejného státu. Častá je spolupráce v menších skupinkách, aby se mohl každý vyjádřit, přičemž tyto skupinky se taky skládají z účastníků různých národností.

První den je vždy zasvěcen prolomení ledů, poznání se navzájem a naučení se jmen ostatních účastníků. Těchto cílů je dosahováno pomocí nejrůznějších her a už po prvním dni se tedy začíná formovat skvělá parta.

Každá aktivita začíná tzv. energiserem. Jedná se o nějakou hru, která má účastníky probudit a rozpumpovat, aby byli schopní se soustředit na následující program. Typickým příkladem takového energiseru může být hra „cukr, káva, limonáda“, ale je jich opravdu obrovské množství.

Na každém projektu se během večerů odehrávají tzv. Intercultural Nights, kdy účastníci z jednotlivých zemí představují svoje kultury. Provedení jsou mnohdy vážně kreativní, ale většinou účastníci pustí nějaké video o své zemi (spíše vtipné než vážné), vytvoří krátkou prezentaci, naučí účastníky jednoduchý tanec, udělají kvíz nebo zazpívají písničku. Nepostradatelnou součástí mezinárodních nocí je ochutnávka jídla (a alkoholu) typického pro danou zemi.

Také platí, že na tyto projekty jezdí často dost inspirativní lidé s mnohdy velmi zajímavými životy a na výměnách se tak utvářejí pevná přátelství, někdy i partnerské vztahy.

Jak probíhá hlavní část programu?

Na výměnách účastnící většinou diskutují, hrají improvizační divadla, natáčejí videa a provádějí další aktivity, které je donutí zamyslet se nad daným tématem a umožní jim hlouběji problematice porozumět. Program je ovšem koncipovaný tak, aby podporoval nejen vzdělání v daném tématu, ale například i porozumění jiným kulturám, toleranci či osobní rozvoj.

Součástí většiny výměn je také alespoň jeden výlet (do města, do přírody nebo třeba na místní radnici), jedno či dvě volná odpoledne a party během volných večerů.

Co když jsem starší?

Výměny mládeže jsou pro mladé ve věku 13-30 let, ale možnost zapojit se máte i pokud jste starší, a to především v případě, že pracujete s mládeží (trenér, učitel, člen neziskovky, …).

  • Jednak můžete také vyjet na výměnu mládeže a to jako group leader. Člen, který vede skupinu, by měl mít s Erasmem už nějaké zkušenosti, ale hlavní je schopnost vést svůj národní tým, domluvit se s organizátory a ochota pomáhat mladším. Pro group leadera nebývá věkové omezení.
  • Také se můžete zapojit do jiných struktur Erasmu+, například do tréninkových kurzů, fungujících dost podobně jako výměny mládeže. Hlavní rozdíl je v tom, že na tréninkové kurzy jezdí z jedné země většinou 2 účastníci, kteří nemají group leadera, témata se zde probíhají hlouběji a nejde o sdílení mezi jednotlivými účastníky, ale o učení se od profíků, proto je vhodné mít dobrou úroveň angličtiny.

Jak se přihlásit?

Na projekty Erasmu+ vysílají vždy české organizace, které jsou v kontaktu s podobnými zahraničními organizacemi, jež projekt pořádají. Což znamená, že tyto projekty najdete právě na stránkách těchto organizací. Asi největší nabídku projektů má tradičně Evropské centrum mládeže Břeclav, ale vysílá i mnoho dalších organizací, například Vivid, Brno for you, ICM Jindřichův Hradec atd. Pokud se chcete o projektech Erasmu+ dozvědět více a některý z nich vyjet, je nejlepší přidat se do facebookové skupiny Youth Projects CZECH REPUBLIC.

Erasmus+ je úžasná příležitost, kterou by určitě měl využít každý člověk. Po jediném týdnu dokážete přehodnotit priority, naučit se vystupovat na veřejnosti, najít si přátele po celé Evropě a díky možnosti dorazit do země projektu o dva dny dříve a odjíždět o dva dny později také procestovat okolí! Jestliže jste doteď nemohli cestovat kvůli nedostatku peněz nebo jste neměli s kým, nyní jsou to pouhé výmluvy. Jediné, co musíte udělat, je prokázat dostatečnou motivaci a způsobilost k účasti na vašem vysněném projektu!