Rozdíl mezi prezenčním a kombinovaným studiem

Při nástupu na vysokou školu studenta čeká mnoho rozhodování, ať už je to výběr konkrétní školy, oboru, nebo mimo jiné také formy studia. Formou studia se rozumí způsob, jakým chce student vysokou školu vystudovat, zda kombinovaně, či prezenčně. Od výběru formy studia se poté odráží to, jak často bude univerzitu navštěvovat.

Prezenční studium

Během prezenčního studia bude student do školy docházet podle toho, jak si nastaví rozvrh. Ovšem už jen dle názvu vyplývá, že musí být přítomen na přednáškách i seminářích a do školy tak docházet pravidelně např. každý den. Pokud mu to jeho škola umožní, může si rozvrh sestavit klidně pouze od pondělí do středy a po zbytek týdne si užívat volno, ale musí si dát bedlivý pozor na to, aby splnil kreditový systém školy, tzn. aby za daný semestr získal určitý počet kreditů a mohl tak postoupit do dalšího semestru.

Kombinované studium

Kombinovanému studiu se také občas říká dálkové. Je to kombinace právě prezenční a distanční formy studia. Školu tedy student nenavštěvuje každý den, ale podle dané univerzity a vybraného oboru jen jednou týdně nebo dvakrát za měsíc.

Ve škole pak stráví např. každý pátek od rána do večera, nebo každý druhý víkend. Může se ale také stát, že bude týdně navštěvovat pouze dvě přednášky, takže každý předmět tak za jeden semestr bude mít jen dvakrát. Poté už je jen na něm, jak si učivo dostuduje.

Jaké jsou další rozdíly?

Status studenta, ISIC, menza apod.

Asi nejdůležitější otázkou je, jaké výhody či nevýhody plynou z jednotlivých forem studia.

Student prezenčního studia:  
 • Může předměty volit libovolně dle vlastního uvážení, přesouvat je z ročníku do ročníku, tvorba rozvrhu je pružnější.
 • Nemusí platit zdravotní pojištění, dostává potvrzení o studiu. Platba sociálního pojištění je dobrovolná.
 • Má nárok na kartu ISIC, tudíž na všechny studentské slevy a výhody, včetně slev na jízdné.
 • Má nárok na ubytovací stipendium.
 • V ubytování na studentských kolejích bude mít vždy přednost před studentem kombinovaného studia.
 • V menze je považován za studenta s příspěvkem.
Student kombinovaného studia:
 • Má přesně určený studijní plán, kterého se musí držet.
 • NEMUSÍ platit zdravotní pojištění, dostává potvrzení o studiu. Platba sociálního pojištění je dobrovolná.
 • Nemá nárok na kartu ISIC, tudíž ani na žádné studentské slevy, včetně slev na jízdné.
 • Nemá nárok na ubytovací stipendium.
 • Jedná se především o samostudium.
 • V menze je považován za studenta bez příspěvku.

Výběr formy studia je pouze na studentovi. Kombinované studium je časově flexibilnější, takže student se tak může věnovat své práci, brigádě nebo koníčkům a nemusí do školy docházet denně. Zato stráví více času samostudiem a zkouškové období tak pro něj bude náročnější. Student prezenčního studia naopak nebude tolik časově flexibilní, bude muset docházet do školy častěji, zato bude moci užívat všech studentských slev a samostudiem stráví méně času.