Vše, co jste chtěli vědět o gymnáziích

Gymnázium je jeden ze tří hlavních druhů středních škol existujících v České republice. Rok od roku jsou gymnázia oblíbenější a rozšířenější. Tato instituce poskytuje všeobecné vzdělání, které je ukončeno maturitní zkouškou.

Hlavním posláním gymnázia je připravit své studenty na studium na vysokých a vyšších odborných školách. Největším gymnáziem v České republice je Gymnázium Olomouc-Hejčín. Nejstarším pak Akademické gymnázium Štěpánská, založené v roce 1556. My se teď společně podíváme na několik základních údajů, které byste o gymnáziích určitě měli vědět.

Členění gymnázií

Čtyřleté gymnázium

Jde o nejkratší formu gymnazijního vzdělání. Studium trvá čtyři roky a žáci na tento typ gymnázia nastupují po ukočení 9. třídy.

Šestileté gymnázium 

Studium na šestiletém gymnáziu trvá šest let. Studenti na tuto školu odcházejí již ze 7. třídy. Škol tohohto typu není mnoho.

Osmileté gymnázium

Tento typ je nejdelší formou vzdělávání a trvá osm let. Studenti mohou na školu nastoupit již z 5. třídy. První čtyři roky studia se nazývají nižší gymnázium a druhé čtyři roky vyšší gymnázium.

Přijímací řízení

Při přijímacím řízení se žáci většinou testují z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Každé gymnázium má saozřejmě zkoušky individuální, takže může mít při přijímacím řízení pouze zkoušky z českého jazyka a matematiky či testy vypracované společností Scio. Při přijímacím řízení se též zohledňují výsledky předchozího vzdělávání.

Některým žákům s výbornými známkami z předchozí školy může být přijímací zkouška částečně nebo zcela odpuštěna. Detailně je přijímací řízení popsáno na webových stránkách vybrané školy. U víceletých gymnázií je poměr přijařtých studentů nižší než u čtyřleté formy. V procentuálně to vypadá asi takto: čtyřleté gymnázium 70–95 %, šestileté gymnázium 50–70 %, osmileté gymnázium 50–65 %.

Žáci

Více než 90 % absolventů po složení maturitní zkoušky na gymnáziu odchází na vysokou či vyšší odbornou školu. Přibližně 21% žáků po absolbování 9. třídy odchází na gymnázia. Celkové výsledky studentů gymnázií jsou výrazně lepší než výsledky žáků základních škol. Na základních školách jsou dívky většinou výrazně lepší v českém jazyce a chlapci v matematice. Na gymnáziích jsou rozdíly mezi chlapci a dívkami v tomto ohledu minimální.

Přidej komentář