Co přinese rok 2021 do vzdělávání?

Rok 2021 by mohl být přelomovým ve vzdělávání. Přes všechna úskalí, která přinesl rok 2020 ovládaný pandemií Covidu-19, tu máme obrovskou výzvu a možnost posunout se v našich školách skokově kupředu. Nevěříte? Pak doporučujeme číst dál v našem článku pozorně. Právě v něm přinášíme možné odpovědi na otázku: „Co přinese rok 2021 do vzdělávání?„.

Další měsíce nejistoty

Článek chceme koncipovat pozitivně, ale začneme z druhé strany. Nechceme totiž lhát. I proto musíme zmínit měsíce, které v našem školství budou znamenat nejistotu a to nejspíše na všech frontách. Pandemie Covid-19 má stále svou sílu a jedním z častých opatření je uzavření většiny škol. To má své opodstatnění z hlediska šíření nemoci, ale vzdělávání našich dětí trpí a ne málo. Naději může přinášet možnost očkování pracovníků ve školách, které by je ochránilo, ale je otázkou, jak jej učitelé a nepedagogičtí pracovníci přijmou? A také to, kdy na ně vůbec přijde řada?

  • Školy a vzdělávání, tak budou vždy „na ráně“ mezi prvními a mohou být dětem i učitelům uzavřeny. A to je velká nejistota.

Více financí

Obligátním heslem může být: „Vše se točí kolem peněz„. Pravdou je, že do škol jdou nemalé prostředky na platy všech zaměstnanců. Ty jsou postupně navyšovány a k dalšímu posunu dojde i během roku 2021. To zajímá pracovníky ve školství, ale rodiče a děti upínají svůj pohled jinam a ptají se: „Budou prostředky na modernizaci výuky a její zkvalitnění„. Tady si myslíme, že se konečně blýská na lepší časy. I díky Covidu-19 si snad všichni již museli uvědomit, že naše školství na všech úrovních zaostává nejen v technologiích a vybavení. Pouze „projektové“ peníze nemohou dostačovat a je zapotřebí vzdělávání ve školách podpořit i ze státní kasy. A proč si myslíme, že přijde do škol více financí?

  • Například proto, že MŠMT již v roce 2020 podpořilo distanční výuku a vybavení škol notebooky. A v tom je třeba pokračovat.

Moderní vybavení

Moderní vybavení škol souvisí s penězi. Jak jsme již zmínili, ty mohou do škol připutovat z mnoha zdrojů. Současná doba však ukázala, že pouze evropské dotace školy nezachrání. Nejzásadnější vliv, tak bude mít stát a MŠMT. Školy tak konečně v roce 2021 získají prostředky na modernizaci svých „počítačových vozových parků“, zlepšení internetového připojení, snad i prostředky na tablety, interaktivní tabule a všemožný potřebný software a mnoho dalšího.

Školení pedagogů

Mimo to všichni učitelé nastartují své další vzdělávání a budou se dále rozvíjet tak, aby se o nich přestalo říkat staré známe: „Vždyť mu stačí křída a tabule„. To vše následně pocítí děti i rodiče, protože po návratu do škol budou žáci a studenti vzděláváni trošku jinak. A to nejen díky moderním technologiím, ale i učitelům, kteří je budou lépe ovládat.

A ještě jedna věc – sponzoring

A věříme ještě v jeden posun a to ve sponzoring. Ze zkušenosti víme, že majitelé firem přes mnohé obtíže školy podporovali už na jaře nebo na podzim. Poskytli notebooky nebo tablety zdarma, popř. se podíleli na vývoji software, který byl pro školy volně dostupný. Skvělý počin. A my věříme, že toto bude pokračovat dále, protože si většina lidí uvědomuje význam vzdělávání a budou ochotní pomáhat přes ekonomické složitosti doby.

Návrat k normálu s inovacemi

Z výše zmíněného vyplývá, že bychom se během roku 2021 měli vrátit k normálu s inovacemi. Normální výuku chápeme tak, že děti opět zasednou ve školních třídách, kde se budou setkávat se spolužáky, učiteli a asistenty pedagogů. Získají tak opět možnost běžného vzdělávání, socializace, vzájemného setkávání a zážitků. To vše okořeněné učiteli, kteří budou vzdělávat s chutí, budou kvalitně vybaveni a nové technologie budou umět používat spolu s žáky efektivně. Říkáte si, že to nenastane? My jsme realisté a nečekáme skok kupředu, ale krok nastane. Tomu věříme.

Změnu pohledu na povolání učitele

Právě proto, že věříme v posuny, které v našem školství nastanou, tak předpokládáme změnu pohledu na povolání učitele. Doba pandemie mnohým rodičům a dětem otevřela oči. Uvědomili si, že školy a učitelské povolání jsou velmi potřebné a zvládat to doma není snadné. I proto si většina naší společnosti začne více vážit pedagogů a jejich práce a zvýší se prestiž učitelského povolání.

Vzdělávání bylo, je a bude důležitou součástí našich životů a v roce 2021 se díky pandemii Covidu-19 začne posouvat kupředu v mnoha ohledech. Nebude to však snadné, protože počáteční nejistota bude nejspíše brzdit učitele i rodiče. I díky tomu se setkáme s některými negativními výpady, ale školy to ustojí a následně pozvednou svou prestiž výše.

Přidej komentář