Kde získat zkušenosti z práva jako student SŠ

V dnešní době je stále více zájemců o studium humanitních oborů. Právo, jakožto jeden z oborů humanitního zaměření, má přehršel absolventů, kteří mnohdy marně hledají praxi na pracovním trhu. Přitom studentů, kteří mají o právo samotné aktivní zájem ještě na střední škole, není málo. Ale jelikož přijímací zkoušky na právnické fakulty netvoří znalost práva samotného, ale logické úlohy, středoškoláci věnují přípravě na tyto přijímací zkoušky více času, než právu samotnému. Ale i volný čas může nabídnout možnost, jak se o právu dozvědět více. Jsou jimi soudy v České republice.

Studium gymnázia jako základ přípravy na práva?

Každý student, který studuje gymnázium, má výbornou průpravu do prvního ročníku na právnické fakulty v podobě kvalitní výuky základů práva. Od veřejného práva přes soukromé až k obchodním společnostem. Osnova této výuky je bohatá, a hlavně, nezanedbaná. Tedy absolventů gymnázií se znalostmi základů práva je velké množství, mnohdy i mnohem více kvalitních, než absolventů středních škol se zaměřením na právo.

Gymnaziální výuka bere právo jakožto celek, v základní rovině, ale zároveň v těch nejdůležitějších detailech. Student třetího ročníku gymnázia bude mít možnost navštívit okresní soud. To však záleží na dané škole, jejích finančních možnostech a času, který chce věnovat přípravě svých studentů na vysokou školu. Většina studentů, kteří se o právo zajímají, navštíví sice soud v rámci výuky, ale dále se rozvíjení znalostí v oblasti práva nevěnují. Pokud však aktivně přistupují k přípravě na právo, mají možnost navštívit soudy.

V České republice známe soudy čtyř instancí:

  1. nejvyšší soudy
  2. vrchní soudy
  3. krajské soudy
  4. okresní soudy

Přičemž každý článek této soustavy soudů má, dá se říci, „vyšší pravomoci“, tedy pokud člověk nesouhlasí s rozsudkem soudu čtvrté instance, odvolá se na soud instance třetí. Tolik k základnímu popisu soustavy soudů České republiky.

Nyní zpět k samotné návštěvě soudu

Ze zákona musí být soudní jednání přístupna veřejnosti či médiím. Pokud má tedy student zájem o rozšíření znalostí práva (nyní už nemluvím o rovině praxe advokáta, ale například soudce, kde je mimochodem velice užitečná návštěva soudů), může soud navštívit. Okresní soudy jsou nejlepším začátkem, jelikož se na soudu čtvrté instance neřeší trestné činy takové závažnosti, jako například na krajských soudech, či dokonce na soudech vyšších instancí. O základní jednání z právních odvětví, jako je rodinné právo či právo soukromé, však nebude nouze.

Zájemce o návštěvu soudu by pak měl postupovat takto:

  1. Rozhodněte se, jaký soud navštívíte, přehled jednotlivých instancí máte k dispozici výše či na internetu. Okresní soudy jsou navštěvovány poměrně málo, ale jsou ideálním začátkem.
  2. Po uskutečnění výběru si najděte daný soud na internetových stránkách portal.justice.cz a zjistěte si tel. číslo na podatelnu, kterou budete kontaktovat ohledně vaší návštěvy.
  3. Jakmile zkontaktujete podatelnu, ohlaste se jako veřejnost, která chce navštívit soudní jednání, a paní úřednici/úředníka poproste, zdali by Vám nesdělil/a časy a „témata“ jednání, a v jaké jednací místnosti se uskuteční.
  4. Jakmile si vyberete konkrétní jednání, slušně se oblečte, vezměte si něco na psaní (pokud si hodláte dělat poznámky)´, vydejte se na daný soud, vyhledejte jednací místnost, kde se bude projednávat vámi vybraný případ, posaďte se do jednací místnosti, a buďte tiše. I samotnému soudci se ohlaste jako veřejnost. Nezapomeňte, že v jednací místnosti pro vás platí stejná pravidla jako pro ostatní účastníky jednání. Pravidla najdete vyvěšená vždy na stěně před jednací místností.

V případě, že se hodláte právu opravdu věnovat, věnujte dostatek času zápisu z vámi navštíveného jednání. Uslyšíte mnoho zmínek o zákonících, paragrafech, trestných činech či trestech s nimi souvisejících.

Bez právní teorie si stejně neškrtnete

Návštěva soudu neznamená odbornou přípravu na studium práva. I na fakultách práv vybraných univerzit v České republice se musíte nejdříve naučit teorii, až poté přijde praxe, kterou ale můžete získat v základech už návštěvou soudu. Navíc sepsaná jednání vypadají v šanonech vždy hezky, a navíc máte rozličné možnosti v získání zkušeností z právní praxe. Aspoň u soudu. A to vám pomůže i v orientaci v zákonících.